آسیاب قهوه

جدیدترین
انتخاب کنید
فعال
غیرفعال
فعال
غیرفعال
۰ تومان
۰ تومان
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
فیلتر و ترتیب نمایش

آسیاب قهوه

همچون دستگاه اسپرسو، وجود دستگاه آسیاب قهوه بر بار اسپرسو، ضروری است. دستگاه آسیاب قهوه از نظر نوع نیروی محرکه به دو دسته آسیاب برقی و آسیاب دستی تقسیم میشوند، البته از نظر نوع تیغه و جنس تیغه هم قابل دسته بندی هستند.