Sibarist - سیباریست

برند سیباریست اسپانیا یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه تولید فیلترهای کاغذی است که کارنامه درخشانی از خود در جهان به ثبت رسانده که میتوان از تعداد چشمگیر قهرمانهای مسابقات جهانی و ملی مختلف که از این فیلترها استفاده کرده‌اند به این نتیجه رسید.